deutsch Esperanto    

Ne-oficiala amator-retejo

Teknikaj terminoj en tiu retejo

KiB, MiB, GiB
En tiu retejo uziĝas la novaj IEC-prefiksoj por la duale/binare bazataj unuoj (vidu pri tio la retejon de la IEC).
Tiuj "binarprefiksoj" estis transprenitaj en la lastaj jaroj ankaŭ de la BIPM/CIPM, IEEE 1541, ISO, la germana Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB), DIN, EN ktp. kaj nun uzi la binarprefiksojn estas ĝenerale rekomendata. Mi bonvenigas tiun iniciativon malmultigi miskomprenigaĵojn.
Se temas pri duale/binare bazataj unuoj, en tiu retejo mi ne parolas plu pri KB ("kilobitoko") kaj MB ("megabitoko"), sed pri KiB ("kibibitoko") kaj pri
MiB ("mebibitoko"), por distingi ilin klare de la decimale bazataj unuoj.
Duale bazataj unuoj:   Decimale bazataj unuoj:
kibi- KiB (kibibitoko) 210 bitokoj = 1.024 B = 1.024 bitokoj > kilo- kB (kilobitoko) 103 bitokoj = 1.000 B
mebi-MiB (mebibitoko)220 bitokoj = 1.024 KiB = 1.048.578 bitokoj > mega-MB (megabitoko)106 bitokoj = 1.000 kB
gibi-GiB (gibibitoko)230 bitokoj = 1.024 MiB = 1.073.741.824 bitokoj > giga-GB (gigabitoko)109 bitokoj = 1.000 MB
tebi-TiB (tebibitoko)240 bitokoj = 1.024 GiB = 1.099.511.627.776 bitokoj > tera-TB (terabitoko)1012 bitokoj = 1.000 GB
pebi-PiB (pebibitoko)250 bitokoj = 1.024 TiB = 1.125.899.906.842.624 bitokoj > peta-PB (petabitoko)1015 bitokoj = 1.000 TB
exbi-EiB (exbibitoko)260 bitokoj = 1.024 PiB = 1.152.921.504.606.846.976 bitokoj > exa-EB (exabitoko)1018 bitokoj = 1.000 PB
zebi-ZiB (zebibitoko)270 bitokoj = 1.024 EiB = 1.180.591.620.717.411.303.424 bitokoj > zetta-ZB (zettabitoko)1021 bitokoj = 1.000 EB
yobi-YiB (yobibitoko)280 bitokoj = 1.024 ZiB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bitokoj > yotta-YB (yottabitoko)1024 bitokoj = 1.000 ZB
Bonvole notu la diferencon: la duuma prefikso por "kibi-" skribiĝas kun majuskla "K", sed la dekuma prefikso por "kilo-" skribiĝas kun minuskla "k".


"kongrua"
La vorto "kongrua" en tiu retejo inkluzivas la originalon, ĉar ankaŭ la originalo estas "kongrua" kun si mem.


"PK"
La mallongigo "PK" uziĝas ĉi-tie kiel ĝenerala mallongigo de "persona komputilo" kun emfazo sur "persona", kaj ne signifas aŭtomate la simile nomata produkto de IBM. Mi ne rigardas la kutime konsiderinde multekostajn komputilojn specialigitajn por Unix (ofte nomata "laborstacio") kiel "PK", kvankam ekde la apero de Linux tiu distingo iĝis dubinda.


200mm-, 130mm-, 90mm-diskedoj
Nomante diskedo-grandecojn mi preferas uzi la korektan millimetro-nomadon - ne la neprecizan usonan colo-nomadon.
Bedaŭrinde multe da homoj uzas la laste nomitan nomadon:
  • multe da homoj diras "8-col-diskedo" (=203,2mm), kvankam la vera diametro estas precize 200mm resp. 20cm,
  • multe da homoj diras "5¼-col-diskedo" (=133,4mm), kvankam la vera diametro estas precize 130mm resp. 13cm,
  • multe da homoj diras "3½-col-diskedo" (=88,9mm), kvankam la vera diametro estas precize 85mm kaj la ŝelo estas 90mm larĝa kaj 94mm longa.
En la kazo de "8-col"- kaj "5¼-col"-diskedoj oni povas rigardi la usonan esprimon kiel nepreciza larĝeco de la papera ujo de tiuj diskoj, sed la nomado
de la malgrandaj diskedoj kiel "3½ colo" rilate al plastika ujo 1,1mm tromalgrandas, kaj rilate al la disko mem 3,9mm trograndas ... do mi sekvas la
duonvoje akceptitan uzadon de nomi tiujn diskedojn kiel "90mm-diskedo" laŭ la ujo-larĝeco, kvankam mi pensas ke "85mm-diskedo" estus pli korekta -
sed la pli grandajn diskedojn mi kutime nomas laŭ ilia vera diametro.

Se oni ĉiam uzas nekorektajn mezurojn, oni ekkredas mem al ili: ĵus antaŭ kvin minutoj mi oferis unu de miaj lastaj "5¼-col"-diskedojn kaj distranĉis
ĝin por mezuri ĝian veran diametron, por esti certa - tiel malcerta mi jam iĝis. Memkompreneble la diametro estis precize 130mm kaj ne 133,4mm!

Pro tio mi decidis uzi persiste la metran nomadon tra mia tuta retejo.

Oni videblas la saman "realecon-perdan efikon per usona influo" ankaŭ ĉe la nomado de laserdiskoj: kelkaj personoj kredas la neprecizajn usonajn
esprimojn kaj tiam konkludas ke la diametro de 30cm estu 304,8 milimetroj ...
  • kelkaj homoj diras "12-col-disko" (=304,8mm), kvankam la vera diametro estas precize 300mm resp. 30cm,
  • kelkaj homoj diras "8-col-disko" (=203,2mm), kvankam la vera diametro estas precize 200mm resp. 20cm,
  • kelkaj homoj diras "5-col-disko" (=127,0mm), kvankam la vera diametro estas precize 120mm resp. 12cm.
Laserdiskoj uziĝas kiel la DVD sen ujo, kaj la laste menciita esprimo "5 coloj" diferas 7 milimetroj de la 12cm-realeco!

La sama grandeco validas ankaŭ por la KD, la DVD, la HD-DVD, la Bluradia Disko kaj la nova UHDB (Ultra-HD Bluradia resp. 4K-Bluradia). ...
Pro tio mi nepre rekomendas uzi la grandecan esprimon "12cm" por tiuj diskoj.AVIZO: Ĉiuj informoj en tiu retejo estas korektaj laŭ mia scio, sed estas donataj sen garantio.
Tio estas ne-komerca amator-retejo

reen al la Poŝkomputiloj         reen al la Personaj Komputiloj
© 2005-2015 Elmar Dünßer (Duensser)